Język:

Zobacz nas na Facebooku

Wizja i wartości

Misja

Stawiamy Klienta zawsze w centrum naszych działań

Naszą misją jest świadczenie usług na najwyższym poziomie. Fundament  naszej działalności stanowi zaawansowany technicznie serwis oraz usługi przemysłowe w sektorze usługowym. Stoi za nami wieloletnie doświadczenie w branży, doskonała znajomość potrzeb klienta oraz specjalistyczna wiedza.

Jako przedsiębiorstwo zorientowane na rynek i klienta, wraz z sieciami serwisowymi zlokalizowanymi we wszystkich aglomeracjach Niemiec a także rynkach międzynarodowych, oferujemy solidność, kompetencje i orientacje na potencjalne rozwiązania dla naszych zleceniodawców.

Naszym celem jest towarzyszyć i innowacyjnie wspierać klientów w ich codziennych wyzwaniach a tym samym dążeniu do wzrostu wartości dodanej.

Szanujemy, wymagamy i wspieramy naszych pracowników

Dla naszych pracowników jesteśmy odpowiedzialnym pracodawcą. Traktujmy ich jako partnerów – jako członków w naszym zespole, wraz z ich indywidualnymi zadaniami, gdyż wiemy, że ich zaangażowanie oraz umiejętności są w stanie sprostać oczekiwaniom stawianym przez naszych klientów.

Wysoko cenimy sobie takie wartości jak rzetelność, sumienność a także terminowość.

Kształtujemy naszą przyszłość na bazie odnoszącego sukces przedsiębiorstwa rodzinnego

Bazując na naszych wartościach i długoletniej, pełnej sukcesów historii podążamy za długofalowo przewidzianym rozwojem przedsiębiorstwa, które opiera się na sprawiedliwych przedsiębiorczych działaniach i solidnym finansowaniu.

 

Zgodność

Odpowiedzialność i zasady

Odpowiedzialność, zasady i integracja w stosunkach pracy stanowią podstawę naszej kultury korporacyjnej. We wszystkich krajach i branżach nasze działania realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz według zasad etycznych i moralnych.

Wszystkie istotne obszary w grupie INDUTEC zostały zwięźle zdefiniowane w  Kodeksie Dobrych Praktyk.

Zgodność postaw – organizacja

Będąc rozwijającym się przedsiębiorstwem w dynamicznym środowisku rynkowym, nieustannie stajemy przed obowiązkiem stałego dostosowywania naszej istniejącej organizacji jak i skutecznego zachowania zgodności z Kodeksem Dobrych Praktyk. Zadania te realizowane są zarówno przez kadrę zarządzającą, kadrę kierowniczą, jak i grupę doradców, którzy dostosowują i aktualizują strukturę zarządzania jak i zapewnienie jakości, w taki sposób, aby odpowiadały obowiązującym zasadom i przepisom. Dbamy o to, aby spełniać wymagania określone w niemieckiej normie IDW PS 980 Instytutu Audytorów, której celem jest weryfikacja adekwatności skuteczność stosowania zgodności systemów zarządzania.

Kadra zarządzająca grupy INDUTEC, kadra kierownicza, jak i grupa doradców w ramach prowadzonych działań firmowych zajmują się również takimi zadaniami jak ocena ryzyka czy opracowywanie przepisów i kontrola polityki.

Kodeks Dobrych Praktyk

Wychodząc z założenia, że będąc niezawodnym i odpowiedzialnym pracodawcą, aktywnym uczestnikiem cyklu gospodarczego jak i z uwagi na naszą coraz silniej zacieśniającą się współpracę z naszymi Klientami, ciąży na nas odpowiedzialność kompleksowego dokumentowania naszych zgodnych z prawem zachowań zarówno w swoim własnym firmowym gronie jaki i na zewnątrz. W ramach grupy INDUTEC cel tej zostaje osiągnięty poprzez stosowanie naszego Kodeksu Dobrych Praktyk.

Stosunki z partnerami handlowymi i stronami trzecimi

Ważną wizytówkę świadczonych przez nas usług stanowią jakość i profesjonalizm. Oferowane przez nas usługi wyróżnia skuteczność wykonania, jakość i trafiony wybór – wszystko za cenę na miarę realizacji.

Nasi pracownicy w kontaktach z partnerami stosują zasadę równego traktowania, rozmowy z przedstawicielami urzędów przebiegają w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz wewnętrzne regulaminy przedsiębiorstwa. Rezultaty świadczonych przez nas usług zostają w sposób dokładny i wyczerpujący udokumentowane. Postępujemy zgodnie z postanowieniami kontraktów.

 

Nasze główne założenia

 1. Myśląc z wyprzedzeniem i wychodząc naprzeciw życzeniom i zapotrzebowaniu naszych klientów, oferujemy im najwyższe korzyści , wyróżnioną jakość, a także innowacyjne procesy i technologie.

  Wyznaczamy najwyższy poziom obsługi klienta polskiego i zagranicznego. Wierzymy we współpracę opartą na zaufaniu, szczerości, przejrzystości i otwartej komunikacji. Budowanie dobrych relacji z klientem i jego zadowolenie jest dla nas sprawą priorytetową.

 2. Szanujemy, wymagamy i wspieramy naszych pracowników.

  Filar trwałego powodzenia i rozwoju naszej firmy stanowi zadowolenie klienta i satysfakcja z pracy naszych pracowników. Doceniamy kreatywność i elastyczność, a nade wszystko umiejętność pracy w  zespole. Czerpiemy radość z pracy naszych pracowników i doceniamy ich wyniki.

  Wierzymy, że tylko pracownik, który chętnie wykonuje swoją pracę, będzie w stanie przekazać zadowolenie i pozytywne emocje naszym Klientom.

 3. Dążymy do wyrafinowanego i zamierzonego stałego gospodarczego sukcesu.

  Podążamy za naszymi strategicznymi priorytetami, aby realizować gospodarcze cele i aby grupa INDUTEC odniosła jeszcze większy sukces. Dobre i trwałe wyniki finansowe umożliwiają nam bardziej elastyczne działanie w przyszłości. Jest to podstawą długotrwałego i zdrowego rozwoju – zyskują na tym nie tylko nasi właściciele, ale także pracownicy.

 4. Zobowiązujemy się, rozbudowywać naszą czołową rolę w zakresie zrównoważonego rozwoju.

  Jako partner przemysłu oferujemy poprzez nasze usługi „ożywiony zrównoważony rozwój”a wraz nim technologie i procesy, które spełniają najwyższe wymagania. Zobowiązujemy się dbać o bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników, ochronę środowiska i poziom życia osób w naszym otoczeniu. Chcemy nie tylko zachowywać obowiązujące w tym zakresie standardy, ale także wyznaczać nowe.

Zaufali nam