Język:

Zobacz nas na Facebooku

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Troska o zdrowe i bezpieczne środowisko pracy jest naszym priorytetem!

Grupa INDUTEC czuje się w pełni odpowiedzialna za zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników, klientów i środowisko naturalne. Najwyższy priorytet to dla nas zdrowie, bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona środowiska oraz zapewnienie jakości.

Dla celów skuteczności integracji bezpieczeństwa i higieny pracy z strukturą i procesami naszego przedsiębiorstwa, zdecydowaliśmy się na wdrożenie uznanej międzynarodowo certyfikacji SCC – systemu zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem dla podwykonawców.

Pracownicy podczas zleceń realizowanych w sposób szybki, dostosowany do warunków pracy i bezpieczny posiadają odpowiednią odzież ochronną zabezpieczającą przed działaniem środków chemicznych oraz sprzęt chroniący drogi oddechowe, dodatkowo przedsiębiorstwo we własnym zakresie prowadzi trzystopniowe szkolenia z zakresu ochrony dróg oddechowych dotyczące sprawnego i sprawdzonego sprzętu ochronnego.

Wierzymy, iż wspólne zaangażowanie w działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy pozwoli odnieść oczekiwany sukces

W celu identyfikacji ewentualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa i higieny pracy dla stanowiska pracy, specjaliści BHP, kierownictwo i załoga uczestniczą w wspólnym opracowaniu oceny ryzyka. Dodatkowo rozpoznaniu i ocenie podlegają zagrożenia związane z podejmowanymi czynnościami, możliwymi niebezpieczeństwami wynikającymi ze stosowanych środków pracy, materiałów niebezpiecznych jak i ich interakcji ze środowiskiem w celu określenia i wprowadzenia odpowiednich środków zapobiegawczych.

Znaczenie bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno dla etapu bieżących zadań, jak i w perspektywie długoterminowej, na trwale pozostaje w świadomości każdego z pracowników. Poznanie zasad BHP rozpoczyna się już podczas intensywnych szkoleń pracowników i trwa nieprzerwanie przez kolejne etapy zdobywania wiedzy. Nasza załoga odbywa intensywne szkolenie dotyczące niebezpieczeństw występujących na poszczególnych stanowiskach pracy oraz wyboru właściwych środków zapobiegawczych.

Zagadnienia BHP stanowią również istotny integralny element prowadzonych przez nas szkoleń i kursów doskonalenia

Do nich zalicza się między innymi:
  • szkolenia, w których uczestnictwo regulują obowiązujące przepisy prawne
  • kursy uzupełniające dotyczące kwestii bezpieczeństwa w ramach realizowanego zlecenia/projektu
  • szkolenie na stanowisku pracowniczym zgodnie z SCC
  • szkolenia dotyczące towarów niebezpiecznych
  • specjalistyczne szkolenia z zakresu ratownictwa górniczego z użyciem aparatów tlenowych
  • specjalistyczne szkolenia dotyczące prac z użyciem myjki wysokociśnieniowej

Dzięki wysoko ustawionej przez nas poprzeczce dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, oferujemy naszym klientom bezpieczne prowadzenie prac z udziałem naszych wykwalifikowanych pracowników.

 

Zaufali nam