Język:

Zobacz nas na Facebooku

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój

Środki związane z ochroną środowiska według standardu DIN EN ISO 14001 oraz zrównoważonego rozwoju stanowią dla grupy INDUTEC wiodący czynnik, który na stałe wpisuje się w codzienność naszego przedsiębiorstwa. Zakres naszych możliwości działania jako wykonawcy kompleksowych usług świadczonych dla przemysłu jest szeroki, począwszy od zamierzonego stosowania polityki ochrony środowiska a skończywszy na ramach prawnych dotyczących efektywnego wykorzystania zasobów  narzędzi. Zdajemy sobie sprawę z wpływu prowadzonej przez nas działalności na stan ekologii i czujemy się zobowiązani do poprawy stanu środowiska naturalnego dla obecnych i przyszłych pokoleń z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Dokładamy starań, aby w ramach naszych procesów zakupowych, o ile to możliwe, preferowane były produkty przyjazne dla środowiska. Staramy się również prowadzić efektywne działania w celu poszanowania zasobów naturalnych takich jak: papier, woda czy energia elektryczna.

Będąc firmą odpowiedzialną społecznie, dbamy o nasze wspólne dobro – czystą naturę!

Ciesząc się od uznaniem niezawodnego i innowacyjnego partnera serwisowego od wielu lat zajmujemy się zapewnieniem czystości maszyn i urządzeń.

Z myślą o zadowoleniu i pewności naszych klientów, podczas realizacji naszych usług stosujemy różne urządzenia techniczne, narzędzia prazy oraz oparte na składnikach chemicznych środki czystości i higieny.

W czasach, w których uwaga społeczeństwa słusznie zwrócona jest w kierunku ochrony środowiska i zasobów naturalnych, od odpowiedzialnych przedsiębiorstw, do jakich zalicza się i nasze oczekuje się podobnej postawy.

  • Zawsze na bieżąco dostosowane do zmian przepisów prawnych i wymagań technicznych.
  • Od ścisłego kierownictwa aż pracowników wykonujących zadanie
  • Regularne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów zapobiegającym wypadkom
  • Oprócz wiedzy i umiejętności technicznych i handlowych znaczenia nabierają również miękkie umiejętności.

Zaufali nam