Język:

Zobacz nas na Facebooku

Model grupy Indutec

Model grupy Indutec

Nasze główne wartości:

 

Zarządzanie, współpraca i motywacja

Kierownictwo naszego przedsiębiorstwo ma za zadanie promować  inicjatywę i motywację wszystkich pracowników oraz zapewnić konstruktywną współpracę na wszystkich płaszczyznach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Staramy się uwzględniać oczekiwania naszych klientów jak i szanować wybory każdego z naszych pracowników.

 

Tolerancja i szacunek

Obowiązkiem każdego z pracowników w naszej firmie jest, aby stworzyć atmosferę opartą na tolerancji i szacunku.

 

Polityka równych szans i różnorodności

Niezależnie od rasy, pochodzenia etnicznego, płci, religii, sprawności fizycznej, wieku lub orientacji seksualnej każdy z pracowników grupy INDUTEC ma te same szanse rozwoju osobistego i zawodowego. Jako sygnatariusz Karty Różnorodności świadomie koncentrujemy się na różnorodności wśród pracowników, upatrując w tym jednocześnie integralną część zbilansowanej i postępowej strategii rozwoju zasobów ludzkich.

Postępowanie zgodne z prawem

Przestrzegamy obowiązujących przepisów ustawowych, wykonawczych i firmowych.

 

Słuszność i uczciwość

Postępowanie nasze kadry kierowniczej jak i pozostałych pracowników opiera się nie tylko na przepisach prawnych, ale również na ogólnych zasadach słuszności i uczciwości. Zakłada to w szczególności współpracę opartą na zaufaniu, a także traktowanie innych w sposób, w jaki samemu chce się być traktowanym w porównywalnej sytuacji. Poszanowanie godności ludzkiej jest warunkiem pierwszego znaczenia, którego przestrzegają wszystkie osoby w firmie.

 

Zaufali nam