Język:

Zobacz nas na Facebooku

Możliwości rozwoju

Ludzie to klucz do sukcesu firmy…

Jesteśmy firmą, która nie tylko stwarza możliwości rozwoju zawodowego swoim pracownikom, ale także bierze aktywny udział w tym procesie i świadomie go kształtuje. Zależy nam na tym, aby ścieżki kariery zawodowej naszych pracowników nie były przypadkowe, lecz pokrywały się, w miarę możliwości, z ich pasjami i zainteresowaniami.

Chcemy również, aby każdy z pracowników był zadowolony z pracy i czuł się zintegrowany z naszą firmą. Dlatego przeprowadzamy cykliczne badanie satysfakcji pracowniczej w celu usprawnienia różnych aspektów naszej pracy. Pracownicy mają możliwość wypowiedzenia się miedzy innymi na takie tematy jak warunki pracy, atmosfera w pracy jak również współpraca z przełożonym i kolegami.

Szczególną uwagę poświęcamy rozwojowi umiejętności i kwalifikacji naszych pracowników. Uważamy, że to ludzie i ich unikatowe umiejętności budują naszą przewagę konkurencyjną. Staramy się zatem zapewnić możliwości rozwoju umiejętności zawodowych niezależnie od miejsca w strukturze organizacyjnej. Jesteśmy otwarci na zatrudnienie osób nie posiadających kwalifikacji, osoby gotowe do przekwalifikowania się oraz osoby już doświadczone zawodowo – dla nas każda osoba, każdy pracownik uczestniczy w realizacji kosztownych zadań i przyczynia się do sukcesu naszej firmy.

 

W IWAGO szanujemy marzycieli, którzy chcą zmienić świat na lepszy – i nie bez przyczyny….

Naszym celem jest zachęcenie pracowników do optymalnie efektywnego działania, aby tym samym pozwolić im na uwolnienie drzemiącego w nich potencjału. Zaczerpnąć wiedzy od doświadczonych stażem pracowników grupy INDUTEC, poznać szczegóły ich działania, potem połączyć się w jeden silny zespół – oto nasze podejście.

Naszym pracownikom oferujemy możliwość uczestniczenia w szkoleniach, jak i innych formach doskonalenia prowadzonych na zewnątrz, co stwarza okazję do dalszego rozwijania swoich kompetencji zawodowych, oraz umiejętności społecznych i porozumiewania się, poznania metod i technik.

 

Rodzina i praca

Stoimy na stanowisku, że zdrowie osobiste i równowaga stanowią bardzo istotny czynnik dla spełnienia zawodowego i skuteczności podejmowanych zadań. Tylko te osoby, które w harmonii potrafią łączyć życie zawodowe z osobistym mogą w każdym z tym obszarów osiągać sukces i zadowolenie. Indywidualnie traktujemy każdego z naszych pracowników, służąc im radą i wsparciem w różnych obszarach życia zawodowego jak i codziennych spraw.

 

Zaufali nam