Język:

Zobacz nas na Facebooku

Zintegrowany system zarządzania


Zintegrowany System Zarządzania

Nasz zintegrowany system zarządzania jest ważnym czynnikiem decydującym o powodzeniu na konkurencyjnych rynkach krajowych i międzynarodowych. Zadowolenie klienta, ochrona środowiska oraz integracja pracownicza stają się centralnym punktem naszego zainteresowania, i jednocześnie trwałym wkładem w istotę zagadnień związanych z synergią i kosztami.

System zarządzania według normy DIN EN ISO 9001:2008, zgodnie z którym przewidziane jest ciągłe udoskonalania każdego z obszarów działalności przedsiębiorstwa, zapewnia naszym Klientom zachowanie niezawodnej zgodności pomiędzy celami zleceń a ich faktyczną realizacją. Wypełniamy wymagania normy skoncentrowanej na procesie realizacji, która w centrum działalności przedsiębiorstwa stawia interes klienta, kwestie związane z załogą jak i partnerskie stosunki z naszymi dostawcami.

Dla nas jest rzeczą oczywistą, aby wykorzystanie zasad zintegrowanego systemu zarządzania w obszarze jakości, środowiska, pracy i zdrowia poddać również certyfikacji TÜV Rheinland.

Nasze procesy pracy posiadające certyfikację DIN EN ISO 9001:2008 oraz certyfikację środowiskową ISO 14001:2004 w najmniejszych szczegółach wdrażane są  w kompleksowo realizowane zarządzanie jakością. Ciągła optymalizacja naszych wyników pracy w wyniku zachodzących procesów i projektów zapewnia najwyższą jakość pracy, przejrzystość w każdym szczególe oraz wysoki poziom zadowolenia naszych klientów.

W sposób ciągły i bezpośredni w miejscu realizacji kontrolujemy i dokumentujemy jakość wykonania, a uzyskane w ten sposób wyniki pracy omawiamy z przedstawicielami wyznaczonymi przez naszych klientów. W ten sposób zapewniamy natychmiastową bezpośrednią wymianę informacji na temat wszystkich istotnych prac i wyników.

Ta bezpośrednia kontrola jakości i związana z nią wymiana informacji jest zgodna z naszym systemem zarządzania jakością, w taki sposób, że nawet na wypadek ewentualnej reklamacji zachodzi możliwość niezwłocznego wdrożenia niezbędnych procesów naprawczych.

Podstawy naszego zarządzania jakością i zapewniania jakości, które podlegają również weryfikacji w ramach certyfikacji środowiskowej obejmują:

  • Planowanie: Zdefiniowanie celów i procesów
  • Realizacja: Operacyjna realizacja projektu
  • Kontrola: Ocena i ciągła analiza wszystkich procesów
  • Zmiana: stały przegląd i możliwa optymalizacji procesów

Nasz zintegrowany system

Zintegrowany system zarządzania opiera się na  zasadzie  kontrolowania procesów i procedur pod względem spójności obszarów, w tym jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nasz zintegrowany system zarządzania stanowi narzędzie do zorganizowanego i systematycznego wdrażania zasad dotyczących jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie zakładu.

Określa on jasne cele zakładowe, struktury korporacyjne, obowiązki, procedury i procesy. W ramach ciągłego procesu doskonalenia i rozwoju przedsiębiorstwa, dochodzi do dostosowania zintegrowanego systemu zarządzania do nowych wymagań i innowacyjnych procesów, a tym do ich włączenia w sposób należyty w działalność przedsiębiorstwa.

Zaufali nam